Actueel

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017 en voorgenomen activiteiten.

Het bestuur vergadert in 2017 over o.a. de volgende zaken.

 • Incidentele deelname erfgoedberaad bij Stichting Libau te Groningen.
 • Overleg met Bestuur Heemschut Groningen over mogelijkheden samenwerking en uitwisseling informatie.
 • Overleg met SIEF (Stichting Industrieel Erfgoed Friesland) over stand van zaken bij beide stichtingen.
 • Donateurs excursie op 6 mei 2017 in Onnen.
 • Actualiseren lijst met bedreigd Industrieel Erfgoed Noord-Nederland.
 • Verkoop foto kalender Industrieel Erfgoed via website.
 • Donateurs werving.
 • Presentaties Waardevol Industrieel Erfgoed op uitnodiging van stichtingen en verenigingen die geïnteresseerd zijn in het industriële verleden van hun leefgebied.
 • Vragen en opmerkingen vanuit de website beantwoorden en verwerken.
 • Actualiseren website SIEN-N.
 • Oor en oog functie voor actuele ontwikkelingen op het gebied van “waardevol bedreigd Industrieel Erfgoed”, scannen lokale nieuwsbladen, vergunningen publicaties etc.

 

Actuele financiële verantwoording.

In 2016 is € 500 binnengekomen aan donaties, € 46,70 aan rente op de spaarrekening. Uitgegaan is € 60 aan donaties, € 117,98 aan het onderhoud van de site en € 98,54 aan betalingsverkeer. Eind 2016 was het totale vermogen van de lopende rekening en spaarrekening € 7.071,41.

In 2015 is € 450 binnengekomen aan donaties, € 63,81 aan rente op de spaarrekening. Uitgegaan is € 60 aan donaties, € 117,98 aan het onderhoud van de site en € 93,51 aan betalingsverkeer. Eind 2015 was het totale vermogen van de lopende rekening en spaarrekening € 6.801,25.

In 2014 is € 490 binnengekomen aan donaties, € 82,57 aan rente op de spaarrekening, € 48,50 aan de verkoop van kalender en rapporten en € 63 als bijdrage aan het overzetten van de site naar een nieuw systeem. Uitgegaan is € 40 aan donaties, € 117,98 aan het onderhoud van de site, € 84,40 aan betalingsverkeer, € 59,72 aan secretariaatskosten, € 160 aan reiskosten tbv contacten, € 1.452 aan het overzetten van de site naar een nieuw systeem, € 30 aan de organisatie van de donateursexcursie en € 777,40 aan het afscheid van voorzitter en secretaris van SIEN-N/donateurswerving. Het totale vermogen eind 2014 was € 6.558,93.