Actueel

Smederij van Oostwold niet meer te redden

Afgelopen week werd in de pers aandacht besteed aan de smederij van Oostwold. Het pand, compleet met alle machines, staat aan de Hoofdstraat en is van voor 1900. Plannen voor een restauratie, geraamd op 4 ton, gaan niet door nu het dak is ingestort en de muren instabiel zijn geworden.

Brand bij steenfabriek Rusthoven in Wirdum

Eind vorige maand heeft er een brand gewoed in steenfabriek Rusthoven in Wirdum. Het dak stortte hierdoor in en de instabiele muren moesten worden neergehaald. Op de foto de fabriek in mei 2017, gezien vanaf het noorden (foto AB). Het deel links is nu weg. De afgelopen jaren is er, onder andere door SIEN-N, veel moeite gedaan om de restanten… View Article

Sloopplannen voor Zuurstoffabriek Groningen

NV Hoek’s Machine- en Zuurstoffabriek in 1961. Foto: collectie gemeente Groningen. De provincie Groningen wil, voor de uitbreiding van de zoutopslag aan de Ulgersmaweg in Groningen, de voormalige Machine- en Zuurstoffabriek van de firma Hoek slopen. Het pand is gebouwd in 1956 en is ontworpen door de Groninger architect Cor Laffra. In de fabriek werd zuurstof geproduceerd voor de… View Article

Geslaagde excursie op het Groninger land!

Zaterdag 12 mei hebben we een prachtige SIEN-N-excursie gehad in het Groninger land. Per fiets hebben we vanaf Winsum, via een stop met voorlichting in Schaphalsterzijl, de luchtwachttoren van Warfhuizen bezocht. Hier vertelde Dick van den Berg, van de inmiddels opgeheven Stichting Luchtwachttoren 701, het verhaal over het ontstaan, het verval en de restauratie. Vanaf het uitkijkplatform was… View Article

Website Fries industrieel erfgoed

Sinds kort heeft de Stichting Industrieel Erfgoed Friesland, SIEF, een eigen website. De pagina op de site van SIEN-N was daarom niet meer nodig en is verwijderd. Volg de Friese ontwikkelingen op www.sief.one.

Nieuwe bestemming watertoren Stadskanaal

De leegstaande watertoren in Stadskanaal krijgt een nieuwe bestemming. Het rijksmonument uit 1935 wordt verkocht aan twee particuliere ondernemers uit Stadskanaal. Deze zullen in het bovenste deel een logeer-accommodatie maken, in het middelste deel een bedrijfsruimte met -woning en op de begane grond een klein restaurant en bezoekerscentrum. Het beklimmen van de toren, georganiseerd vanuit het naastgelegen Streekhistorisch Centrum, zullen mogelijk… View Article

Industriële objectenlijst

Er wordt hard gewerkt om de -nog lang niet volledige- lijst van industriële objecten in de noordelijke provincies (te vinden onder het kopje ‘erfgoed’) aan te vullen. Voor de zomer zullen we een heel stuk verder zijn. Mist u tegen die tijd toch nog een prachtig voorbeeld bij u in de buurt laat het ons dan weten!

Melkfabriek van Laude in ontwikkeling

De plannen voor de melkfabriek van Laude gaan door. Na drie jaar voorbereidend werk door de Stichting Melkfabriek Laude heeft BOEI het complex gekocht van de gemeente Vlagtwedde. De waardestellingen en haalbaarheidsonderzoeken van de Stichting zijn dus beloond! De restauratie zal zo snel mogelijk beginnen.

701 in volle glorie…

Luchtwachttoren 701 bij Warfhuizen na de restauratie. Binnenwerk met nieuwe trappen. Foto’s: Holstein Restauratie Architectuur.

Plannen voor de melkfabriek van Laude

BOEI heeft grote plannen voor de restauratie en herbestemming van de melkfabriek van Laude, gemeente Vlagtwedde. Na de aankoop en rond krijgen van de financiering zal eerst het voorste deel van de fabriek en de loods worden aangepakt, later het pand naast de fabriek waar het bedrijf in 1938 is begonnen. Regionale ondernemers en kunstenaars… View Article