Actueel

NIEUWE BESTEMMING VOOR COCOSFABRIEK in Harlingen

Eigenaar Jelle Bruinsma, aannemer in Harlingen, bouwt in de voormalige Cocosfabriek in Harlingen 14 zorgappartementen. De appartementen worden gehuurd en geëxploiteerd door de J.P. van den Bent Stichting. Deze Stichting biedt op diverse locaties in de provincies Friesland, Overijssel en Gelderland ondersteuning aan mensen met een beperking. Op 27 januari 2010 verleenden burgemeester en wethouders van… View Article

Sien-n maakt zich zorgen over voortbestaan Emder zeekaap op Rottumeroog

In een brief aan Rijkswaterstaat van 27 februari 2014 uit SIEN-N haar bezorgdheid over het voortbestaan van de Emder zeekaap op Rottumeroog Op Rottumeroog staat de Emder Zeekaap (rijksmonument), die, naast de zeekaap op het eiland Texel bij Oudeschild tot de 2 nog bestaande zeekapen van ons land behoort. Ten behoeve van de scheepvaart op… View Article

Fries industrieel erfgoed in kaart gebracht

Breng het Friese industriële erfgoed in kaart. Onderzoek wat er leeg staat. Laat via pilots zien wat er aan herbestemming mogelijk is en wat daarvoor nodig is. Deel en benut deze kennis en ervaringen met eigenaars, ontwikkelaars, gemeenten en investeerders. Breng vraag en aanbod bij elkaar en draag de resultaten over aan het Kenniscentrum Herbestemming… View Article

Ambitieuze kunstplannen voor voormalige graansilo Watermann te Bad Nieuweschans

Het rijksmonument graansilo ‘Watermann’, eigendom van de Friese stichting DBF heeft ambitieuze kunstplannen voor het monumentale gebouw. Dit zou verbouwd moeten worden tot een ‘kunstbaken’. Een externe wenteltrap zou dan voeren langs de tientallen kubusvormige ruimtes die deel uitmaken van het gebouw. In al deze ruimtes moet dan een kunstwerk komen. Zodoende wordt het geheel… View Article

Haalbaarheidsonderzoek Harlinger aardewerkfabriek

Samen met het Steunpunt Monumentzorg Fryslân gaat DBF onderzoek doen naar de haalbaarheid van een belevingscentrum in de voormalige Harlinger aardewerk- en tegelfabriek, gevestigd in het historisch monument aan de Voorstraat in Harlingen. Harlingen is de bakermat van het Friese Aardewerk sinds 1598 en herbergt de laatste fabriek, die nog authentieke aardewerk en tegels vervaardigt…. View Article

SIEN-N komt met brandbrief op voor behoud schoorsteen van ringoven Rusthoven te Wirdum

Aan het College van B & W van de gemeente Loppersum Onderwerp: Brandbrief i.v.m. mogelijke sloop schoorsteenpijp Rusthoven + Graag op korte termijn een gesprek over schoorsteenpijp en ringoven op het complex met terrein van de voormalige steenfabriek Rusthoven.   Geacht College, De Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland (SIEN-N) is recent benaderd door de Stichting Vleermuiswerkgroep… View Article

Zonnige en geslaagde excursie SIEN-N 2013 in en om het centrum van Leeuwarden

Was de excursie van 2012 interessant en zonnig, de excursie van 28 september 2013 deed daar niet voor onder. Onder leiding van oud-monumentenarchitect Hus en Hiem Menno Pothof wandelen 20 donateurs en belangstellenden door het centrum van Leeuwarden. Een wandeling, die zo ambitieus is, dat we helaas enkele objecten moeten laten vallen. Hoogtepunten: Het bezoek… View Article

Bezoek scheepswerf Wolthuis en Free & Co

Vanwege de samenwerking tussen SIEN-N en SIEF (Stichting Industrieeel Erfgoed Friesland) bezochten beide organisaties op 17 november 2012 de cocosfabriek te Harlingen en op 18 mei 2013 de Historische scheepswerf Wolthuis te Sappemeer en de voormalige strokartonfabriek (nu vezelfabrikant Hempflax), Free & Co te Oude Pekela. Scheepswerf Wolthuis is inmiddels aardig opgeknapt. De scheepshelling en… View Article

herstel zaagmolen ”David”

Molen De David, de kleinste en oudste zaagmolen in Nederland, kan nu gerestaureerd worden. Vorig jaar werd de molen 2e bij de Nationale Molenprijs. Daarmee kwam de jarenlang vergeten molen in de belangstelling te staan. Er werd een stichting opgericht, Stichting Behoud Molen De David, om de molen te restaureren en een definitieve plek te… View Article