Actueel

Zonnige en geslaagde excursie SIEN-N 2013 in en om het centrum van Leeuwarden

Was de excursie van 2012 interessant en zonnig, de excursie van 28 september 2013 deed daar niet voor onder. Onder leiding van oud-monumentenarchitect Hus en Hiem Menno Pothof wandelen 20 donateurs en belangstellenden door het centrum van Leeuwarden. Een wandeling, die zo ambitieus is, dat we helaas enkele objecten moeten laten vallen. Hoogtepunten: Het bezoek… View Article

Bezoek scheepswerf Wolthuis en Free & Co

Vanwege de samenwerking tussen SIEN-N en SIEF (Stichting Industrieeel Erfgoed Friesland) bezochten beide organisaties op 17 november 2012 de cocosfabriek te Harlingen en op 18 mei 2013 de Historische scheepswerf Wolthuis te Sappemeer en de voormalige strokartonfabriek (nu vezelfabrikant Hempflax), Free & Co te Oude Pekela. Scheepswerf Wolthuis is inmiddels aardig opgeknapt. De scheepshelling en… View Article

herstel zaagmolen ”David”

Molen De David, de kleinste en oudste zaagmolen in Nederland, kan nu gerestaureerd worden. Vorig jaar werd de molen 2e bij de Nationale Molenprijs. Daarmee kwam de jarenlang vergeten molen in de belangstelling te staan. Er werd een stichting opgericht, Stichting Behoud Molen De David, om de molen te restaureren en een definitieve plek te… View Article

Presentatie rapport Fabriek Free & Co., Oude Pekela

Onderwerp: Presentatie Cultuurhistorisch Onderzoek & Architectonisch Advies Free & Co. Op 4 december 2012 presenteert SIEN-N i.s.m. Holstein Restauratie Architectuur het Cultuurhistorisch Onderzoek & Architectonisch Advies Free & Co. Op verzoek van en in samenwerking met de Stichting Free & Co nam de gemeente Pekela in 2011 het initiatief om de voormalige strokartonfabriek Free &… View Article

HSSN-prijs toegekend aan de Haansluis

De Haansluis is een heel bijzonder sluisje (bouwjaar1866), gelegen in de Haansvaart, tussen Hellum en het Schildmeer in de gemeente Slochteren. In 2010 onderging het een derde restauratie. Begin juli 2012 werd de sluis weer overgedragen aan het Waterschap Hunze en Aas. In Nederland zijn maar twee sluizen van dit type bewaard gebleven, waarvan de… View Article

Foto-tentoonstelling industrieel erfgoed Groningen

Beeldspoor, Sporen van Industrieel Erfgoed in Groningen is de najaarsexpositie in het openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. Ze geeft een beeld van industriële overblijfselen in de provincie Groningen. Dertien leden van het fotocollectief LuciX trokken er op uit en legden de restanten vast. De expositie geeft een overzicht van de grote variëteit, maar ook van… View Article

Restauratie fabriekspijp kaasfabriek DOC Hoogeveen in volle gang

Begin 2011 werd – mede  door  bemiddeling van SIEN-N in de commissie leegstand en herbestemming Drenthe – de DOC-pijp in Hoogeveen weer toegevoegd aan de lijst van de Versnellingsagenda leegstand en herbestemming. Na contact van de gemeente Hoogeveen met de zuivelcoöperatie ging deze akkoord met een waardestelling van de schoorsteen in Hoogeveen. Vanaf medio  juni… View Article

Geslaagde excursie SIEN-N door de gemeente Westerveld op 2 juni 2012

Een kleine 20 donateurs en belangstellenden kwamen bijeen in de Koloniehof in Frederiksoord om na de opening door voorzitter Leo Hardus te luisteren naar de boeiende inleiding “Ambacht en industrie in de Koloniehof “ van Jan Mensink, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid. Daarna vertrekt het gezelschap o.l.v. Marijke Nieuwenhuis, archeologe bij de gemeente, op… View Article

kokosmattenfabriek Harlingen gered van de sloop!

De Harlinger aannemer Jelle Bruinsma heeft onlangs de oude Kokosfabriek in Harlingen gekocht van de gemeente voor € 170.000. Het complex in Heimatstijl (boerderij-achtige bebouwing) werd door de Duitsers gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog om er wapens te repareren. Na de oorlog werden er kokosmatten geproduceerd, totdat het 25 jaar geleden leeg kwam te staan…. View Article

Bijeenkomst Energieke Restauratie 7 maart 2012

Bijeenkomst Energieke restauratie 7 maart 2012 Op 7 maart 2012 houdt het project Energieke Restauratie van het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool de 3ebijeenkomst  over “Duurzame Projectontwikkeling”. SIEN-N is hierbij betrokken als initiatiefnemer en indiener van 2 geselecteerde projecten: De voormalige zuivelfabriek “Dongeradelen” in Marrum en de voormalige strokartonfabriek “Free & Co” in Oude Pekela…. View Article