Actueel

Renovatieplan draaibrug Roodehaan

In 2012 laat de provincie Groningen een grootschalige renovatie uitvoeren aan de draaibrug Roodehaan, tussen Saaksum en Warfhuizen. De brug wordt op 27 februari 2012 geheel uitgehezen en vervoerd naar een conserveringshal. Het houten dek van 1984, dat aan vervanging toe is, wordt verwijderd. De geklonken staalconstructie wordt gestraald en geconserveerd. Er wordt een stalen… View Article

Cocosfabriek in Harlingen van de sloop gered

Cocosfabriek Harlingen van de sloop gered. Burgemeester en wethouders van Harlingen hebben besloten de Cocosfabriek te verkopen aan de plaatselijke aannemer Jelle Bruinsma. Deze gaat het gebouw eerst wind- en waterdicht maken. Ondertussen worden plannen voor herbestemming verder ontwikkeld. Op 27 januari 2010 verleenden burgemeester en wethouders een sloopvergunning voor het al jaren leegstaande gebouw.  Dat… View Article

Restauratie Wetsingersluis

De oude vervallen uitwateringssluis bij Wetsinge uit 1867 aan het Sauwerdermaar tussen Sauwerd en het Reitdiep wordt hersteld in opdracht van de eigenaar, het waterschap Noorderzijlvest. Het herstel van de sluis zal ongeveer een jaar gaan duren. Voor de restauratie zal de sluiskom worden drooggelegd, waardoor het werk beter kan worden uitgevoerd. De Wetsingersluis is… View Article

Presentatie vernieuwe website SIEN-N in Nieuweschans

Op 2 juli 2011 presenteerde SIEN-N in Grand café & Culturele pleisterplaats De Oude Remise te Bad Nieuweschans de nieuwe website en film over het industriële erfgoed in noord-Nederland. De openingshandeling werd verricht door gedeputeerde dhr. Piet de Vey Mestdagh voor o.a. cultuur van de provincie Groningen. De website is gemaakt in samenwerking met de… View Article

Symposium industrieel erfgoed Friesland

Veel Industrieel erfgoed in Friesland, waaronder zuivelfabrieken zijn inmiddels verloren gegaan. Om aandacht te besteden aan dit onderwerp organiseerde het Atelier Fryslan op 24 mei een symposium met als thema het behoud van industrieel erfgoed in Friesland. In de voormalige fabriek van Douwe Egberts in Joure werden presentaties gehouden en discussies gevoerd, voorafgegaan door een… View Article

Fototentoonstelling strokartonfabriek ”de Toekomst” Scheemda

In het fabrieksgebouw van de voormalige strokartonfabriek ”de Toekomst” bij Scheemda is van 26 maart tot en met 25 april een foto expositie te bezichtigen over de leven in de tijd van de strokarton, met speciale aandacht voor leven en werk rondom de strokartonfabriek ”de Toekomst”. Het markante fabriekscomplex van de voormalige strokartonfabriek ”de Toekomst”… View Article

Oude stelmakerij Sellingen wordt expositieruimte

Op initiatief van de Stiching Monumenten Westerwolde is samen met de Stichting Gebroeders Hessefonds en de gemeente Vlagtwedde een plan ontwikkeld om de oude stelmakerij aan de Dorpsstraat in Sellingen  van de ondergang te redden en een passende bestemming te geven. Het Streekhistorisch centrum in Stadskanaal gaat in het pand een expositieruimte inrichten over de… View Article

Graansilo Nieuwschans wordt museum

De voormalige graansilo van de firma Waterman in Nieuweschans zal een nieuwe functie krijgen als museum. DE silo, die in bezit is van DBF projectontwikkeling zou volgens de huidge pkanning over ca, zes jaar worden verbouwd, In de silo zou een museum komen over het houtsnijwerk van de kunstenaar Willem Massa.

Onlangs verschenen: Sporen langs de Meppeler toren

Eind 2010 verscheen het boek  ”Sporen langs de Meppeler toren”. In dit boek beschrijft de bekende spoorweghistoricus Jacob H.S.M. Veen de spoorweggeschiedenis van Meppel en directe omgeving. Meppel was vanaf het begin van de aanleg van de spoorlijnen naar het noorden een knooppunt en is dat altijd gebleven. Het monumentale waterstaatsstation is nu rijksmonument en… View Article

Restauratie Koloniehuisje Frederiksoord

In het centrum van Frederiksoord wordt moementeel gewerkt aan de restauartie van een koloniehuisje. Het arbeiderspand werd begin 20e eeuw oorspronkelijk gebouwd voor de Maatschappij van Weldadigheid. In de voormalige kolonie Frederiksoord/Wilhelminaoord zijn nog een aantal van deze koloniehuisjes ts vinden langs de weg naar Noordwolde. Het huisje dat nu wordt hersteld staat op het… View Article