Organisatie

Vanaf 2016 bestaat het bestuur uit:

  • Voorzitter, vacature
  • Pim Witteveen, secretaris
  • Aletta Bastmeijer, penningmeester
  • Tjaard Kuijper, bestuurslid
  • Rita Overbeek, Marcel Overbeek en Kor Holstein, adviseurs

Alle (bestuurs)leden van SIEN-N doen dit op vrijwillige basis en worden hier niet voor betaald.

Postadres: Insulinde, Bankastraat 42-J, 9715 CD Groningen, informatie@sien-n.nl