Over SIEF

Stichting Industrieel Erfgoed Friesland (SIEF)

Waarom?
Landelijk is er sprake van een groeiende belangstelling en waardering voor het historisch belang van ons industrieel erfgoed. Dat is ook het geval in Fryslân. Daarom hebben in 2010 een aantal personen met affiniteit voor industrieel erfgoed de Stichting Industrieel Erfgoed Friesland opgericht.

Doel:
De stichting heeft volgens artikel 2 van haar statuten ten doel:
het direct of indirect bevorderen van het toerisme in Friesland door herbestemming van industrieel erfgoed.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
•    het doen interesseren van de eigenaren en/of andere partijen voor het herbestemmen van industrieel erfgoed;
•    het inspelen op het beleid van de provincie Fryslân, de Friese gemeenten en het Wetterskip Fryslân op het terrein van toerisme, cultuur, zorg, wonen en innovatie;
•    het nauw samenwerken met de provincie Fryslân, de Friese gemeenten, het Wetterskip Fryslân en andere organisaties;
•    alle andere wettige middelen welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Wie?
De bestuursleden van de Stichting Industrieel Erfgoed Friesland zijn: Joost Lottgering (voorzitter), Klaas Postma (secretaris), Sjors Pol (penningmeester), Paul van Gessel, Peter Holthuis, Anno van der Broek en Arne Duyfjes.

Hoe?
De stichting wil zich dus inspannen om mogelijkheden te zoeken voor het herbestemmen van leegstaande of binnenkort leegkomende industriële erfgoed complexen. Het bestuur wil daarbij de rol van intermediair en katalysator vervullen bij het interesseren van partijen voor kansen van herbestemming. De stichting wil beslist niet zelf projecten gaan ontwikkelen.
Onze werkwijze is het spotten en beoordelen van leegstaande of leegkomende industriële erfgoed objecten, de toeristisch-recreatieve of culturele mogelijkheden daarvan benoemen en deze met geïnteresseerde partijen uitwerken. De stichting heeft geen belangstelling voor objecten waarvoor marktpartijen mogelijkheden zien voor een woonbestemming.

De Stichting Industrieel Erfgoed Friesland is deelnemer aan het Platform Fryske Monuminten Organisaasjes.

Contact
Joost Lottgering,Voorzitter Stichting Industrieel Erfgoed Friesland
Gibbeflecht 6,
9022 AJ MANTGUM
T. 058 2501423
E. joostlottgering@hetnet.nl

sief