Actueel

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017 en voorgenomen activiteiten.

Het bestuur vergadert in 2017 over o.a. de volgende zaken.

 • Incidentele deelname erfgoedberaad bij Stichting Libau te Groningen.
 • Overleg met Bestuur Heemschut Groningen over mogelijkheden samenwerking en uitwisseling informatie.
 • Overleg met SIEF (Stichting Industrieel Erfgoed Friesland) over stand van zaken bij beide stichtingen.
 • Donateurs excursie op 6 mei 2017 in Onnen.
 • Actualiseren lijst met bedreigd Industrieel Erfgoed Noord-Nederland.
 • Verkoop foto kalender Industrieel Erfgoed via website.
 • Donateurs werving.
 • Presentaties Waardevol Industrieel Erfgoed op uitnodiging van stichtingen en verenigingen die geïnteresseerd zijn in het industriële verleden van hun leefgebied.
 • Vragen en opmerkingen vanuit de website beantwoorden en verwerken.
 • Actualiseren website SIEN-N.
 • Oor en oog functie voor actuele ontwikkelingen op het gebied van “waardevol bedreigd Industrieel Erfgoed”, scannen lokale nieuwsbladen, vergunningen publicaties etc.