Actueel

Een vooruitblik naar 2020…

Eén van de mooiste Rijksmonumenten in de stad Groningen: het benzinestation met transformatorhuisje aan de Turfsingel van W.M. Dudok. De foto is vlak na de bouw in 1954-55 genomen door de Bouwpolitie. Afgelopen maanden is er door middel van een prijsvraag een ontwerp gekozen voor de herinrichting van het gebied; volgend jaar gaat het volledig… View Article

Een toekomst voor Rusthoven!

Na vele jaren van verval is er eindelijk een toekomstplan voor de resten van steenfabriek Rusthoven in Wirdum. Het prachtig gelegen fabrieksterrein is aangekocht door Stichting Het Groninger Landschap. Samen met de provincie Groningen en de gemeente Loppersum zal er een saneringsplan worden gemaakt om de vervuiling op het terrein aan te pakken. Daarna zal er… View Article

Herstel van de Kruissteeklap in Usquert

Op dit moment wordt de Kruissteeklap, de brug naar de boerderij Kruisstee in Usquert gerestaureerd. Het rijksmonument wordt, bij een metaalbedrijf in Delfzijl, ook verzwaard en verbreed in opdracht van het Waterschap Noorderzijlvest. De stalen beweegbare brug is van voor 1866, ligt over de Usquerdermaar en geeft toegang tot de haven. Voor de zomer zal de klapbrug weer op haar plek liggen. Ze zal… View Article

Aanpassing van Zuidema’s klap in Niekerk

De Zuidema’s klap in Niekerk, een ophaalbrug uit 1879, wordt komend voorjaar gerestaureerd in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest. De brug over het Hunsingokanaal, een rijksmonument, kan dan weer jaren mee!

Smederij van Oostwold niet meer te redden

Afgelopen week werd in de pers aandacht besteed aan de smederij van Oostwold. Het pand, compleet met alle machines, staat aan de Hoofdstraat en is van voor 1900. Plannen voor een restauratie, geraamd op 4 ton, gaan niet door nu het dak is ingestort en de muren instabiel zijn geworden.

Brand bij steenfabriek Rusthoven in Wirdum

Eind vorige maand heeft er een brand gewoed in steenfabriek Rusthoven in Wirdum. Het dak stortte hierdoor in en de instabiele muren moesten worden neergehaald. Op de foto de fabriek in mei 2017, gezien vanaf het noorden (foto AB). Het deel links is nu weg. De afgelopen jaren is er, onder andere door SIEN-N, veel moeite gedaan om de restanten… View Article

Sloopplannen voor Zuurstoffabriek Groningen

NV Hoek’s Machine- en Zuurstoffabriek in 1961. Foto: collectie gemeente Groningen. De provincie Groningen wil, voor de uitbreiding van de zoutopslag aan de Ulgersmaweg in Groningen, de voormalige Machine- en Zuurstoffabriek van de firma Hoek slopen. Het pand is gebouwd in 1956 en is ontworpen door de Groninger architect Cor Laffra. In de fabriek werd zuurstof geproduceerd voor de… View Article

Geslaagde excursie op het Groninger land!

Zaterdag 12 mei hebben we een prachtige SIEN-N-excursie gehad in het Groninger land. Per fiets hebben we vanaf Winsum, via een stop met voorlichting in Schaphalsterzijl, de luchtwachttoren van Warfhuizen bezocht. Hier vertelde Dick van den Berg, van de inmiddels opgeheven Stichting Luchtwachttoren 701, het verhaal over het ontstaan, het verval en de restauratie. Vanaf het uitkijkplatform was… View Article

Website Fries industrieel erfgoed

Sinds kort heeft de Stichting Industrieel Erfgoed Friesland, SIEF, een eigen website. De pagina op de site van SIEN-N was daarom niet meer nodig en is verwijderd. Volg de Friese ontwikkelingen op www.sief.one.