Actueel

Radiotelescoop Dwingeloo feestelijk heropend

De restauratie van radiotelescoop in Dwingeloo is gereed. Op zaterdag 5 april 2014 vond de heropening van dit rijksmonument plaats. Er was een speciaal programma voor de jeugd die allerlei attributen rond de astronomie had gemaakt. De openingshandeling werd verricht door eregast en Nobelprijswinnaar Prof. Joseph Taylor, die met een druk op een knop de… View Article

Prachtige excursie SIEN-N langs industrieel erfgoed in het Ruhrgebied

Op 28 maart 2014 vertrekken zes SIENN-ers -op eigen kosten- voor een 2-daagse excursie naar het Ruhrgebied. De weersomstandigheden zijn schitterend. Allereerst wordt het grootste mijnbouwmuseum ter wereld, het Bergbaumuseum te Bochum, aangedaan. De tentoonstelling en de oorspronkelijke ondergrondse mijnen geven een goed inzicht in de winning van steenkool. Bovenop heb je een fantastisch uitzicht… View Article

Jaarverslag SIEN-N 2012-2013 on line

Op 5 maart 2014 is het Jaarverslag van SIEN-N over de jaren 2012/2013 gepubliceerd en te vinden onder de knop “Over SIEN-N” onder documenten.

Loodsen Nieuwe Willemskade Harlingen

De Stichting Industrieel Erfgoed Friesland (SIEF) ziet kansen voor herbestemming van de leegstaande panden aan de Nieuwe Willemskade 1, 3 en 5. Deze loodsen hebben geen bijzondere monumentale waarde maar zijn wel karakteristiek o.a. vanwege de vervulde functies en de spanten van de kap. SIEF heeft daarom op 24 februari een schriftelijk beroep gedaan op burgemeester… View Article

NIEUWE BESTEMMING VOOR COCOSFABRIEK in Harlingen

Eigenaar Jelle Bruinsma, aannemer in Harlingen, bouwt in de voormalige Cocosfabriek in Harlingen 14 zorgappartementen. De appartementen worden gehuurd en geëxploiteerd door de J.P. van den Bent Stichting. Deze Stichting biedt op diverse locaties in de provincies Friesland, Overijssel en Gelderland ondersteuning aan mensen met een beperking. Op 27 januari 2010 verleenden burgemeester en wethouders van… View Article

Sien-n maakt zich zorgen over voortbestaan Emder zeekaap op Rottumeroog

In een brief aan Rijkswaterstaat van 27 februari 2014 uit SIEN-N haar bezorgdheid over het voortbestaan van de Emder zeekaap op Rottumeroog Op Rottumeroog staat de Emder Zeekaap (rijksmonument), die, naast de zeekaap op het eiland Texel bij Oudeschild tot de 2 nog bestaande zeekapen van ons land behoort. Ten behoeve van de scheepvaart op… View Article

Fries industrieel erfgoed in kaart gebracht

Breng het Friese industriële erfgoed in kaart. Onderzoek wat er leeg staat. Laat via pilots zien wat er aan herbestemming mogelijk is en wat daarvoor nodig is. Deel en benut deze kennis en ervaringen met eigenaars, ontwikkelaars, gemeenten en investeerders. Breng vraag en aanbod bij elkaar en draag de resultaten over aan het Kenniscentrum Herbestemming… View Article

Ambitieuze kunstplannen voor voormalige graansilo Watermann te Bad Nieuweschans

Het rijksmonument graansilo ‘Watermann’, eigendom van de Friese stichting DBF heeft ambitieuze kunstplannen voor het monumentale gebouw. Dit zou verbouwd moeten worden tot een ‘kunstbaken’. Een externe wenteltrap zou dan voeren langs de tientallen kubusvormige ruimtes die deel uitmaken van het gebouw. In al deze ruimtes moet dan een kunstwerk komen. Zodoende wordt het geheel… View Article

Haalbaarheidsonderzoek Harlinger aardewerkfabriek

Samen met het Steunpunt Monumentzorg Fryslân gaat DBF onderzoek doen naar de haalbaarheid van een belevingscentrum in de voormalige Harlinger aardewerk- en tegelfabriek, gevestigd in het historisch monument aan de Voorstraat in Harlingen. Harlingen is de bakermat van het Friese Aardewerk sinds 1598 en herbergt de laatste fabriek, die nog authentieke aardewerk en tegels vervaardigt…. View Article