Emder zeekaap heeft volledige aandacht van gemeente en Rijkswaterstaat

Naar aanleiding van de brief van SIEN-N  van 27 februari 2014 aan Rijkswaterstaat met een cc aan de gemeente Eemsmond en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over de Emder zeekaap, bleek de brief naar het verkeerde adres gegaan te zijn. De gemeente Eemsmond is namelijk eigenaar van de kaap. Doordat Rijkswaterstaat regelmatig contact heeft met de gemeente waarbij de morfologische ontwikkelingen van Rottumeroog en Rottumerplaat worden besproken, heeft zij het initiatief genomen voor overleg. Dit heeft erin geresulteerd, dat de huidige ontwikkelingen niet leiden tot een bedreiging van de zeekaap. De zeekaap heeft de volledige aandacht van de gemeente en Rijkswaterstaat.