Achlum, trafostation

  • Bouwjaar: 1918
  • Architect: PEB Friesland
  • Huidige bestemming: Transformatorstation
  • Oorspronkelijke functie: Transformatorstation
  • Publiek toegankelijk: Nee
  • Adres: Ludingaweg 2 Achlum

Aan het begin van de twintigste eeuw werd het elektriciteitsnetwerk sterk uitgebreid, en begon ook op het Friese platteland de opmars van deze nieuwe vorm van energievoorziening. In Leeuwarden stond de eerste elektrische provinciale elektrische centrale, die ook stroom leverde via een hoogspanningsnetwerk aan de dorpen op het platteland. Op regelmatige afstanden werden trafostations gebouwd in opdracht van het Provinciaal Elektricieitsbedrijf Friesland (PEB). In Friesland werd een bijzonder type transformatorstation gebouwd volgens een standaardontwerp, in de vorm van een torenachtig bouwwerk. Bij Achlum staat de laatste in Friesland overgebleven transformatortoren, die is opgetrokken uit baksteen. De sober vormgegeven toren heeft een zadeldak. In de voorgevel is een hardstenen gedenksteen aangebracht, met de inscriptie ”P.E.B.-1918”.