Aduarderzijl, uitwateringssluis

  • Bouwjaar: 1877
  • Architect: Onbekend
  • Huidige bestemming: Monument
  • Oorspronkelijke functie: Uitwateringssluis
  • Publiek toegankelijk: Ja

In Groningen werd de waterhuishouding vroeger geregeld door zijlvesten, een Groninger benaming voor waterschappen. Het Aduarderzijlvest was verantwoordelijk voor de afwatering van het gebied ten noorden van Aduard. Ten behoeve van de afwatering werd in 1706 een bakstenen uitwateringssluis bij het gehucht Aduarderzijl gebouwd, op het punt waar het Aduarderdiep uitmondt in het Reitdiep. Bij de afsluiting van het Reitdiep in 1877 werd een nieuwe, grotere uitwateringssluis gebouwd. Deze monumentale sluis bestaat uit gemetselde sluiswanden met twee boogvormige doorstroomopeningen. Aan de landzijde is het metselwerk voorzien van siermetselwerk met gebogen profiellijsten, en een middenpijler waarop een driekhoekige hardstenen gedenksteen is aangebracht met het jaartal 1877 en de namen van de toenmalige bestuurders van het waterschap. De weg voor de sluis passeert het Aduader diep via een ijzeren brug met fraaie smeedijzeren leuningen. Na de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 heeft de Aduarder uitwateringssluis geen waterkerende functie meer. In 1992 is het sluizencomplex gerestaureerd.