Eeserveen, schutsluis

  • Bouwjaar: 1927
  • Huidige bestemming: Stuwsluis
  • Oorspronkelijke functie: Schutsluis
  • Publiek toegankelijk: Nee
  • Adres: Kanaalstraat 3 Eesveen

In 1927 werd begonnen met de aanleg van het kanaal Buinen-Schoonoord. Dit kanaal vormde de verbinding tussen de Drentse veenkolonieën bij Buinen en het Oranjekanaal bij Schoonoord. Het kanaal, dat in twee jaar tijd met de hand werd gegraven, was bestemd voor de afvoer van turf maar was verder van geringe economische betekenis. Omdat het kanaal de Hondsrug doorsneed, was het noodzakelijk vanwege de hoogteverschillen een aantal sluizen te bouwen. Een van de nog aanwezige schutsluizen is de sluis bij Eeserveen, ten noorden van Buinen. Na de sluiting van het kanaal voor de scheepvaart in 1972 werden de resterende sluizen benut als stuw voor de regulering van het waterpeil. Hiervoor werden de houten sluisdeuren verwijderd en vervangen door een metalen stuwinrichting. De lichtgebogen sluiswanden bestaan uit gemetselde basaltblokken, de sluishoofden zijn in rode baksteen gemetseld, en zijn afgedekt door natuurstenen platen. In het westelijke sluishoofd is een jaartalsteen ingemetseld met het jaartal ”1927” met stijlkenmerken van de Amsterdamse School.  Naast de sluis staat nog de sluiswachterswoning uit 1927.