Erica, turfstrooiselfabriek

  • Bouwjaar: 1920
  • Architect: Onbekend
  • Huidige bestemming: Kantoorgebouw
  • Oorspronkelijke functie: Turfstrooiselfabriek
  • Publiek toegankelijk: Nee
  • Adres: Peelstraat 162 7887 TM Erica

Eeuwenlang is in de zuid-oosthoek van Drenthe turf afgegraven. Aan het einde van de 19e eeuw werd de turfwinning in het Amsterdamsche Veld verricht door de ”NV Griendtsveen Turfstrooisel Maatschappij”, die de concessie voor dit gebied had gekocht.. Een van de gebruiksmogelijkheden van turf is de verwerking tot turfstrooisel, dat als grondstof wordt gebruikt voor de fabricage van tuinaarde. Tussen 1909 en 1914 werden aan het Dommerskanaal bij Erica twee turfstrooiselfabrieken gebouwd in opdracht van de firma Griendtsveen. Een van de fabrieken, de grofstrooiselfabriek werd in 1986 gesloopt. Het fabrieksgebouw van de fijnstrooiselfabriek bleef behouden en is nu een rijksmonument. In 1983 werd de productie van turfstrooisel beëindigd, vanwege het aflopen van de winningsconcessies op Nederlands grondgebied. De fabriek is na een brand in 1943 geheel herbouwd met een draagconstructie in gewapend beton, vanwege het brandgevaar bij de verwerking van turf. De buitengevels zijn aan de buitenzijde met baksteen ommetseld. De via een smalspoornet aangevoerde bolsterturf werd in de fabriek met elektrisch aangedreven machines vermalen tot turfstrooisel. Van het oorspronkelijke machinepark is een groot deel behouden gebleven. Aan de zijde van het Dommerskanaal was een houten overdekte transportbrug aanwezig, waardoor het turfstrooisel droog kon worden overgeladen op de vrachtschepen in het kanaal. Sinds 1984 exploiteert de Nederlandse Smalspoor Stichting (NSS) een museum op het fabrieksterrein. Het fabrieksgebouw is in 2004 aangekocht door DBF en getransformeerd tot een kantoorgebouw. Het is nu in gebruik als conferentiecentrum onder de naam ”de Fijnfabriek”. De verbouwing is uitgevoerd naar plannen van het Architectenbureau voor Architectonische Vormgeving Siemer te Assen. Het pand is eigendom van de Griendtsveen Amsterdamscheveld BV.