Groningen, graanpakhuis Pottebakkersrijge

  • Bouwjaar: 1894 en 1904
  • Architect: Reinder Schuitema
  • Huidige bestemming: Winkel met opslag
  • Oorspronkelijke functie: Graanpakhuis
  • Publiek toegankelijk: Ja
  • Adres: Pottebakkersrijge 19, 9718 AG Groningen

Het pakhuis Pottebakkersrijge 19 is gebouwd als graanpakhuis. Aanvankelijk telde het drie bouwlagen met een zolder (met borstweringen) afgedekt met een zadeldak en voorzien van driehoekige geveltoppen. In 1904 werd het pakhuis aanzienlijk vergroot door de bouw van twee extra verdiepingen. De verhoging werd gemetseld van nagenoeg gelijke bakstenen en in dezelfde gevelritmiek en detaillering zodat de bouwnaden maar met moeite te onderscheiden zijn. De geveltoppen werden, anders dan in 1894, rechtgesloten met aan de kant van de Pottebakkersrijge een gemetselde balustrade met boven de pakhuisdeuren een topgeveltje. Het pand wordt verschillende malen verbouwd. De opvallende vierkante gemetselde opbouw aan de zuidwestkant van het gebouw wordt in 1921 geplaatst door de Maatschappij tot Aanleg en Exploitatie van Laagspanningsnetten voor een goederenlift. Zij laten ook de tekenkamer op de zolderverdieping bouwen. Het Groninger architectenbureau Kuiler & Drewes tekende voor dit bouwplan en de plannen in de navolgende jaren tot en met 1961.