Groningen, vm graanpakhuis Gedempte Kattendiep

  • Bouwjaar: 1876
  • Architect: -
  • Huidige bestemming: Horeca en wonen
  • Oorspronkelijke functie: Graanpakhuis
  • Publiek toegankelijk: Ja
  • Adres: Gedempte Kattendiep 11, 9711 PL Groningen

De ‘eerste steen’ in de voorgevel, rechts van de ingang van het pakhuis vermeldt de datum maart 1876 en de initialen A.J.S en T.V.. Deze verwijzen waarschijnlijk naar de opdrachtgevers. Volgens de overlevering werd het pand gebouwd als graanpakhuis, in de tijd dat het Kattendiep nog niet gedempt was en in de buurt gelegen van de Oosterhaven, een van de centra van de graanhandel in Groningen. Enkele jaren na de bouw van het pakhuis – vanaf 1880 – werden het Zuiderdiep en Kattendiep echter gedempt als onderdeel van de ontmantelingsactiviteiten van de vestingwerken van Groningen.

Rond 1900 is het pakhuis met een extra verdieping opgehoogd; hierbij is de bestaande kapconstructie hergebruikt. Het gebouw heeft een rechthoekige plattegrond van circa 4 x 10 meter en bestaat uit vijf bouwlagen met een zadeldak. Het dak is belegd met rode oud Hollandse pannen. De voorgevel kent een voor pakhuizen gebruikelijke, symmetrische hoofdopzet: een middenrisaliet voor de hijsdeuren, geflankeerd door smalle vensters aan weerszijden en hoeklisenen. Tegen de driehoekige en deels vernieuwde geveltop is een houten trijshuis aangebracht met een gebogen kapje. Het originele houten hijsrad is nog aanwezig. De achtergevel is, voor zover zichtbaar, voorzien van een gepleisterde afwerking (grijze blokpleister).