Heerenveen, pakhuis

  • Bouwjaar: 1910
  • Architect: Onbekend
  • Huidige bestemming: Fa. R. van der Linden Tandtechniek BV
  • Oorspronkelijke functie: Pakhuis olieslagerij
  • Publiek toegankelijk: Nee
  • Adres: Fok 50 Heerenveen

In 1873 werd de olieslagerij van de ”NV Oliefabriek Heerenveen” gesticht door J.D.Woltman. De fabriek werd gebouwd aan het kanaal de Fok, zodat er goede aan-afvoermogelijkheden waren per schip. Op machinale wijze werd in de fabriek plantaardige olie gewonnen uit lijnzaad. In 1910 werd de fabriek uitgebreid met een pakhuis van vier verdiepingen met een hoog uitgebouwd torentje aan de vaartzijde. Centraal in de voorgevel van het pakhuis werden houten laaddeuren aangebracht van waaruit de goederen konden worden verladen op schepen en transportwagens. In 1937 wordt de oude fabriek gesloopt om plaats te maken voor een verkeersdoorbraak, de K.R.Poststraat. Bij deze ingreep bleef het pakhuis gespaard, dat een nieuwe functie kreeg als kaaspakhuis. Het pakhuis heeft gesloten baksteengevels met kleine rondboogvensters in de zijgevel en kanteelvormige borstweringen. De voorgevel aan de Fok heeft ijzeren segmentboogvensters. Rechts van de voormalige hoofdingang aan de Fok is een gedenksteen in de gevel aangebracht.  Sinds 1974 is het pakhuis, een rijksmonument,  in gebruik geweest als jongerencentrum ”t Pakhuis”.  Vanaf 2003 zijn de onderste twee verdiepingen in gebruik bij een Tandtechnisch bureau, de bovenste verdiepingen staan te huur.