Hijkersmilde, tramstation

  • Bouwjaar: 1913
  • Architect: Onbekend
  • Huidige bestemming: Bedrijfsgebouw
  • Oorspronkelijke functie: Station
  • Publiek toegankelijk: Ja
  • Adres: Rijksweg 76 Hijkersmilde

De Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM) legde in 1913 de tramlijn Meppel-Hijkersmilde aan, welke langs de Drentsche Hoofdvaart liep. Het stationsgebouw van het eindstation Hijkersmilde is na de opheffing van de lijn in 1933 blijven staan. Het tramstation is nu in gebruik bij een landbouwmechanisatiebedrijf.
Het stationsgebouw bestaat uit een langwerpig in baksteen opgetrokken gebouw met zadeldak en hoge segmentboogvensters. Op de kopgevel aan de noordzijde staat nog de stationsnaam “Hijkersmilde”. In het gedeelte aan de noordkant was de woning van de stationschef, in het zuidelijk deel was een goederenopslagruimte. Naast het stationsgebouw staat een bijbehorende dienstwoning uit dezelfde bouwtijd, aan de Rijksweg 77.