Hoogkerk, fabriekswoonwijk De Halm

  • Bouwjaar: 1913
  • Architect: G. en W. Wierenga
  • Huidige bestemming: Woonwijk
  • Oorspronkelijke functie: Fabriekswoonwijk
  • Publiek toegankelijk: Ja
  • Adres: Halmstraat e.o. Hoogkerk

In 1913 werd in Hoogkerk, ten westen van de stad Groningen de coöperatieve strokartonfabriek ”de Halm” gesticht. Tegelijk met de bouw van de fabriek werd een complete woonwijk voor de arbeiders gebouwd, in samenwerking met de woningbouwvereniging ”Vereeniging tot verbetering der Volkshuisvesting”. Naast de ingang van de fabriek, in de Halmstraat werden de grote vrijstaande woonhuizen gebouwd voor het hogere personeel en de directie. Het stedenbouwkundige concept voor de fabriekswoonwijk werd ontworpen door de architecten van de fabriek, G.en W. Wierenga uit Groningen. Van het oorspronkelijke plan, dat uitging van de bouw van 90 arbeiderswoningen, werdt in eerste instantie de helft gerealiseerd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het woningbouwplan voltooid. De fabriekswoonwijk ”De Halmbuurt” is een vrij zeldzaam en redelijk gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een fabriekswoonwijk, gebaseerd op het Engelse voorbeeld van een ”Companytown”. De eenvoudige eenlaags woningen zijn in baksteen opgetrokken en zijn voorzien van puntgevels aan de straatzijde.