Lammerburen, gemaal ”de Waterwolf”

  • Bouwjaar: 1920
  • Architect: Onbekend
  • Huidige bestemming: Gemaal
  • Oorspronkelijke functie: Gemaal
  • Publiek toegankelijk: Nee
  • Adres: Teenstraweg 2 Oldehove
  • Website: http://www.noorderzijlvest.nl

Om aan de slechte afwatering van het gebied rondom het Reitdiep een einde te maken, liet de provincie Groningen in 1918 een nieuw elektrisch gemaal bouwen in de buurtschap Lammerburen bij Oldehove. Het voor die tijd  zeer moderne gemaal was bij de totstandkoming in 1920 het grootste elektrisch aangedreven gemaal van Europa. Het beheer van het gemaal kwam in handen van het boezemwaterschap ”Electra”, waarvan de naam refereert aan de nieuwe energiebron. Gemaal Electra is nog steeds in bedrijf, hoewel de machines deels zijn vervangen. De in rode baksteen opgetrokken machinehal is aan de oostgevel voorzien van een grote gedenksteen met een gedicht dat herinnert aan de bouw van het gemaal. In de imposante machinehal staan vier grote schroef-vijzelpompen, elk met een gewicht van 60.000 KG. De pompen zijn gefabriceert door machinefabriek Stork uit Hengelo. In 1975 werden de elektromotoren vervangen door nieuwe dieselmotoren, waarmee een einde kwam aan de elektrische aandrijving. In 1997 werd een vijfde pomp bijgeplaatst om de maalcapaciteit van het gemaal te vergroten. Naast het gemaal staat een dubbele dienstwoning, gebouwd voor de machinist en de sluiswachter van het gemaal.