Laude, zuivelfabriek

  • Bouwjaar: 1938
  • Architect: Onbekend
  • Oorspronkelijke functie: Zuivelfabriek
  • Publiek toegankelijk: Nee
  • Adres: Ter Apelerstraat 16 Sellingen

In 1898 wordt de ‘Coöperatieve Roomboterfabriek Sellingen en Omstreken’ opgericht als stoomzuivelfabriek en een aanvang gemaakt met het verwerken van melk. Vanaf die tijd breidt de productie zich voortdurend uit en in 1938 wordt een nieuwe fabriek gebouwd. Deze is de trots van Westerwolde, zoals blijkt uit de inscriptie in een terracotta-gevelsteen in de voorgevel: ”Westerwolde et sigilium Terra’  (zegel van het land van Westerwolde). Links van het hoofdgebouw met de schoorsteen staat nog een vrijstaande loods met opmerkelijke baksteenversieringen in de trant van de Amsterdamse schoolstijl.

Door de steeds voortschrijdende centralisering van de zuivelindustrie stopt de zuivelproductie in Laude in 1978. Het complex wordt afgestoten en krijgt diverse vormen van gebruik. In samenhang daarmee zet de verpaupering zich in. Bijna 40 jaar na de beëindiging van de zuivelproductie staat er een vrijwel ongebruikt en deels beeldbepalend complex te verkrotten. Diverse pogingen om een aanvaardbare oplossing te krijgen mislukken. Een werkgroep van burgers uit het gebied zet zich vanaf begin 2015 in om een duurzame herbestemming (m.b.v. de Cittaslow filosofie) te realiseren. In november 2015 wordt de werkgroep omgezet in de Stichting Melkfabriek Laude. De Stichting gaat in gesprek met de eigenaar, de gemeente Vlagtwedde en BOEI over aankoop van de fabriek. Verder neemt de stichting het initiatief voor de productie van twee rapporten: een rapport (via de KNHM) door Arcadis met scenario’s en een rapport met doorberekening van de scenario’s door BOEI. Een vervolgrapport over de haalbaarheid door BOEI verschijnt in het voorjaar van 2017.