Rottumeroog, zeekaap

  • Bouwjaar: 1883
  • Architect: Onbekend
  • Huidige bestemming: Monument
  • Oorspronkelijke functie: Zeekaap
  • Publiek toegankelijk: Nee
  • Adres: Rottumeroog

Vanaf de middeleeuwen werden aan de kust houten kapen opgericht, die als baken voor de scheepvaart dienden. Met de introductie van ijzer werden de oude kapen in de 19e eeuw vervangen door ijzeren exemplaren. Op het eiland Rottumeroog werden in 1883 twee gietijzeren zeekapen opgericht, ten behoeve van de scheepvaart op de Eems. De achtkantige gietijzeren constructies werden gefabriceerd door de Leidse ijzergieterij van de Fa. D.A.Schretlen & Co. De kapen werden in onderdelen per schip aangevoerd en ter plaatse gemonteerd. Van de twee zeekapen is er een overgebleven: de Emder kaap. De zeekaap is opgebouwd uit een aantal opengewerkte panelen, die in het midden met een koppelstuk aan elkaar zijn verbonden. De Emder kaap is in 1996 gerestaureerd, en op een andere locatie op het eiland geplaatst omdat de kaap op de oude plek door de oprukkende zee werd  bedreigd. Naast de zeekaap van Rottumeroog is er nog een zeekaap bewaard gebleven, op het eiland Texel bij Oudeschild.