Stiens, spoorwegremise

  • Bouwjaar: 1900
  • Architect: Onbekend
  • Huidige bestemming: Leegstaand
  • Oorspronkelijke functie: Spoorwegrijtuigremise
  • Publiek toegankelijk: Nee
  • Adres: Stiens

In 1900 werd de Noord -Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij (NFLS) opgericht. Deze maatschappij verzorgde de aanleg van een net van lokaalspoorlijnen in het uiterste noorden van Friesland. De lijnen werden in 1936 opgeheven omdat het reizigersaanbod sterk daalde. Slechts een klein deel van het NFLS-net bleef voor het goederenvervoer in gebruik: het tracee tussen Leeuwarden en Stiens. Aan dit traject ligt de luchtmachtbasis Leeuwarden, die ook een aansluiting had op de spoorlijn. Aan de Lutsedijk bij Stiens liet de NFLS een grote remise bouwen voor de stalling van locomotieven en wagons. De remise bestaat uit twee evenwijdig aan elkaar gebouwde loodsen met zadeldaken. Aan de kopzijde van de loodsen zijn nog goed de nu dichtgemetselde rondboogvormige ingangsbogen te zien, waardoor het materieel vroeger het gebouw werd binnengereden. De kopgevels zijn verder voorzien van fraai gedecoreerde versieringen in gele en rode baksteen, en in de kopgevel is een bakstenen tandlijst ingemetseld. In de zijgevels van de remise is de vakwerkconstructie te zien waaruit de gevels zijn geconstrueerd. Tussen de vakwerkspanten werden de gevels met grijze baksteen opgevuld. De voormalige remise is na het spoortijdperk nog jaren in gebruik geweest als opslagloods voor aardappelen. Nu staat het complex leeg.