Termunterzijl, gemaal Cremer

  • Bouwjaar: 1930
  • Architect: P. G. Cremer
  • Huidige bestemming: Museum
  • Oorspronkelijke functie: Gemaal
  • Publiek toegankelijk: Ja
  • Adres: Mello Coendersbuurt 1 9948 PL Termunterzijl
  • Website: http://www.museumgemaalcremer.nl/

In Termunterzijl werd al in de 18e eeuw een uitwateringssluis gebouwd, die het overtollige water loosde op de Dollard. In 1872 werd een tweede uitwateringssluis gebouwd, die nog aanwezig is. Omdat de natuurlijke afwatering via sluizen niet meer voldoende was, werd in 1930 een boezemgemaal gebouwd naast de sluizen. Het in baksteen opgetrokken gemaal werd gebouwd naar ontwerp van architect P.G.Cremer, de waterbouwkundige van het waterschap Oldambt. De bouw van dit gemaal werd zijn laatste opdracht en als eerbetoon werd het gemaal naar hem genoemd. In de voorgevel van het gemaal is de wapensteen van het waterschap Oldambt aangebracht. Een andere gedenksteen heeft een rijm als opschrift: ”Wat onze zijlen niet vermogen/ wordt door dit monster uitgespogen/ dies is de boezem steeds gepast/ te bergen polder overlast”. In de machinehal staan twee zware dieselmotoren van de Firma Stork (Hengelo). Vanwege de toenemende bodemdaling als gevolg van de aardgaswinning was de capaciteit van het Cremergemaal niet meer voldoende en werd in 1998 een nieuw gemaal naast het oude gebouwd. Het oude gemaal heeft nu een bestemming als museumgemaal.