Tzummarum, stationsgebouw

  • Bouwjaar: 1903
  • Architect: Onbekend
  • Huidige bestemming: Woon- en Kantoorruimte
  • Oorspronkelijke functie: Stationsgebouw
  • Publiek toegankelijk: Nee
  • Adres: Stationsweg Tzummarum

Het voormalige stationsgebouw van Tzummarum werd in 1900 gebouwd als onderdeel van de lijn Leeuwarden- Dokkum.  De lijn werd geexploiteerd door de Noord Friese Lokaal Spoorwegmaatschappij (NFLS). In 1936 werden de onrendabele lijnen van de NFLS gesloten voor reizigersvervoer. De stationsgebouwen kregen een andere functie, waardoor een aantal stationsgebouwen tot de dag van vandaag bewaard is gebleven. Zo ook het stationsgebouw van Tzummarum, dat van 1957 tot 2001 werd bewoond door Mevr. Terpstra. Zij veranderde niets aan het gebouw en het interieur, zodat het stationsgebouw nog geheel in de oorspronkelijke staat verkeerde na haar vertrek uit het gebouw in 2002. Het stationsgebouw bestaat uit een eenlaags in baksteen opgetrokken pand met zadeldaken, met hoge vensters en sierbanden van gele baksteen. In 2003 werd het in verwaarloosde staat verkerende gebouw overgenomen door stichting DBF en in de jaren daarna geheel in de oude staat gerestaureerd. Zelfs een klein stuk rails is weer aangelegd en de oude houten bordjes met de opschriften ”wachtkamer”  zijn weer aan de gevel bevestigd. Naast het station staat het voormalige retiradegebouwtje (”toiletgebouw”). Ook dit object is gerestaureerd. Het stationsgebouw, een rijksmonument, heeft nu een nieuwe bestemming gekregen als woon- en kantoorruimte.