Wapse, zuivelfabriek

  • Bouwjaar: 1915
  • Architect: Onbekend
  • Huidige bestemming: Woonbestemming
  • Oorspronkelijke functie: Zuivelfabriek
  • Publiek toegankelijk: Nee
  • Adres: Dorpsstraat 84 Wapse

De eerste zuivelfabriek in Drenthe werd in 1889 gebouwd in Rogat bij Meppel. Als spoedig volgden er meer, waarvan de meeste op coöperatieve basis werden gesticht. In 1900 waren 43 stoomzuivelfabrieken actief in Drenthe. De voormalige coöperatieve zuivelfabriek ”Ons Belang” in Wapse werd in 1897 opgericht.  De nog bestaande bouwdelen geven een goed beeld van de vele uitbreidingen die het complex in de loop der jaren onderging. Het middendeel is het oudste bouwdeel, uit 1897. Links hiervan werd in 1935 een nieuw melkontvangststation gebouwd, in de typische baksteenstijl van het interbellum. Aan de rechterzijde werd in de jaren zestig een blokvormige uitbreiding geraliseerd. In 1970 werd de zuivelfabriek gesloten, en bleef het complex in gebruik als landbouwcoöperatie met een pakhuis en een winkel. In 2006 werd het fabriekscomplex buiten bedrijf gesteld en kreeg het een nieuwe functie als woonbestemming.