Wapserveen, zuivelfabriek

  • Bouwjaar: 1896-1955
  • Architect: Onbekend
  • Huidige bestemming: Bedrijfsgebouw
  • Oorspronkelijke functie: Zuivelfabriek
  • Publiek toegankelijk: Ja
  • Adres: Midden 184 8351 HM Wapserveen

De stoomzuivelfabriek ”Wapserveen” werd in 1897 gesticht als coöperatieve zuivelfabriek. Het nog bestaande complex geeft een goede indruk van een traditionele kleinschalige plattelandszuivelfabriek. Van het oorspronkelijke gebouw is nog de rechterzijvleugel overgebleven, een eenlaags in baksteen opgetrokken pand met zadeldak. Hierin waren de woning van de directeur en het kantoor ondergebracht. De gevels van dit bouwdeel worden verlevendigd door de horizontale sierbanden van geel metselwerk. In 1955 werd de fabriek aanzienlijk uitgebreid, met een nieuwe productiehal van drie bouwlagen hoog, met hoge segmentvormige vensters met hardstenen omlijstingen. Dit bouwdeel is typerend voor de bouwstijl van de vroege jaren vijftig van de vorige eeuw. Ook de linkervleugel van de fabriek werd in deze stijl herbouwd. In 1977 werd de fabriek gesloten. Het oudste bewaard gebleven bouwdeel is in 2009 gerestaureerd en in gebruik genomen door een cateringbedrijf.