Warten, scheepshelling

  • Architect: Onbekend
  • Huidige bestemming: museale scheepshelling
  • Oorspronkelijke functie: scheepshelling
  • Publiek toegankelijk: Ja
  • Adres: Midsbuorren 30 9003 LB Warten

Warten ligt vanouds aan een belangrijk vaarwater dat Leeuwarden en het westen verbindt met Groningen. Schepen waren tot ver in de 19e eeuw het beste vervoer- en transportmiddel. Vaak dankten steden en dorpen hun welvaart aan het water omdat zich hier vaak bedrijvigheid ontwikkelde die met scheepvaart te maken had. Ook Warten was zo’n dorp. Nog steeds is hier een oude scheepshelling te vinden, die enkele jaren geleden nog in ruïneuze staat verkeerde. Het markante houten gebouw werd met sloop bedreigd, maar een actie van de Stichting Helling en Haven verhinderde dit plan. Het hellinghuis dateert waarschinlijk uit de 18e eeuw. het bestaat uit een robuuste, geteerde houten schuur met een onregelmatige kap, die is afgedekt met oranjerode dakpannen. Het hoogste deel is de eigenlijke scheepshelling, waarin schepen konden worden gebouwd en gerestaureerd. In 2006 is het oude bedrijfsgebouw overgenomen door stichting DBF, die het liet restaureren door S.Postma Bouw uit Warten. Het complex is in gebruik genomen bij de stichting Praamvaren, die met succes praamvaartochten organiseert in de omgeving. In en om het hellinggebouw worden daarnaast oude schepen zoals platbodems, botters en pramen onderhouden en gerestaureerd.