Watertoren West

  • Bouwjaar: 1911-1912
  • Architect: J.A. Mulock Houwer
  • Huidige bestemming: Plannen voor appartementen
  • Oorspronkelijke functie: Watertoren
  • Publiek toegankelijk: Nee
  • Adres: Dr. C. Hofstede de Grootkade 48, 9718 KC Groningen

De watertoren is gebouwd in 1911-1912 in opdracht van het Waterleidingbedrijf van de gemeente Groningen naar ontwerp van directeur gemeentewerken J.A. Mulock Houwer in een traditionele stijl. De toren bevatte twee plaatijzeren reservoirs boven elkaar: een uit 1912 en een die er in 1925 bij is geplaatst. Het bovenste reservoir is als gevolg van oorlogshandelingen in 1945 geheel verwoest.

Het gebouw is opgetrokken vanuit een achtzijdige plattegrond uit roodbruine baksteen. De diameter bedraagt circa negentien meter en de hoogte 56 meter. De baksteenmantel is op diverse hoogtes sterk geleed. Te onderscheiden zijn onder andere een circa zes meter hoge begane grondverdieping met plint met een rondgesloten toegang met dubbele houten deuren aan de noordzijde; de begane grond gaat over in een zestienzijdige bouwlaag waarvan acht vlakken zijn voorzien van een drietal hoge vensters; vervolgens een cilindervormig schachtdeel met lisenen. Een decoratief fries van gele en rode baksteen sluit de toren af, die wordt bekroond door een tentdak met lantaarn en pinakel. Aan vier zijden is het dakvlak voorzien van dakkapellen met schilddakjes en pirons. In deze kapellen bevinden zich hoge vensters die het fries doorbreken. In het muurwerk van de toren is op verschillende plaatsen natuursteen aangebracht. Boven de toegangsdeur bevindt zich een wapen in natuursteen.