Wehe den Hoorn, Coöperatie

  • Bouwjaar: 1950
  • Huidige bestemming: Graansilo
  • Oorspronkelijke functie: Graansilo
  • Publiek toegankelijk: Ja
  • Adres: Mernastraat Wehe den Hoorn

In het centrum van Wehe den Hoorn, tegenover de RK kerk staat een coöperatieve maalderij die in 1950 werd opgericht door de Firma Goyarts. In 1975 kwam het bedrijf in handen van de Aankoop Centrale Groningen (ACG). Het hoofdgebouw aan de Mernastraat bestaat uit een hoog, rechthoekig gebouw met piramidedak, waarin de silo’s voor de meelopslag zijn ondergebracht. Het gebouw heeft een betonnen draagconstructie, met gemetselde buitengevels. In de voorgevel zijn grote, traditionele ijzeren vensters aangebracht, onder de dakrand is een gemetseld boogfries aangebracht. De silo vormt een gaaf voorbeeld van industriële architectuur uit het begin van de vijftiger jaren van de 20e eeuw.