Wilhelminaoord, koloniefabriek

  • Bouwjaar: 1900
  • Architect: Onbekend
  • Huidige bestemming: Woonhuis
  • Oorspronkelijke functie: bedrijfsgebouw
  • Publiek toegankelijk: Nee
  • Adres: Koningin Wilhelminalaan 20-22 Wilhelminaoord

In 1818 stichtte de Maatschappij van Weldadigheid in de omgeving van Vledder een aantal kolonieën, waar mensen uit de ”behoeftige klasse” te werk werden gesteld. In totaal stichtte de maatschapppij drie nederzettingen: Frederiksoord, Boschoord en Wilhelminaoord.Deze koloniën hebben als kenmerk een rechtlijnige verkavelingsstructuur, waarlangs kleine kolonieboerderijtjes werden gebouwd. In de kernen werden voor de kolonisten kerken, scholen en ouderenwoningen gebouwd. De boerderijen vormden de belangrijkste bron van inkomsten voor de kolonieën, maar later werden ook centrale werkplaatsen gebouwd waar koloniebewoners arbeid moesten verrichten. Een voorbeeld is het voormalige fabrieksgebouw aan de Koningin Wilhelminalaan in Wilhelminaoord. Dit monumentale pand in eclectische baksteenarchitectuur werd in 1900 gebouwd en had oorspronkelijk de bestemming van mandenmakerij- mattenmakerij. Later werd het gebouw als katoenweverij ingericht. In het middendeel van de voorgevel zijn nog de deuropeningen aanwezig, waardoor de goederen in- en uitgehesen werden. Aan de achterzijde van het gebouw is een lage aanbouw, waarin vroeger een smederij was gevestigd. Het voormalige bedrijfspand is nu in gebruik als woonhuis.