Zoutkamp, autobusremise

  • Bouwjaar: 1936
  • Architect: Onbekend
  • Huidige bestemming: Brandweerkazerne
  • Oorspronkelijke functie: Autobusremise
  • Publiek toegankelijk: Nee
  • Adres: Zoutkamp

In de jaren dertig werden steeds meer particuliere autobusdiensten opgericht om het platteland te ontsluiten. Deze busdiensten vormden een steeds grotere bedreiging voor het voortbestaan van de lokaalspoorlijnen. In Zoutkamp werd in 1936 de autobusonderneming ”De Marne” opgericht, die busdiensten onderhield in het westelijk deel van Hunsingo. In het centrum van Zoutkamp bouwde de onderneming een busremise met dienstwoningen. Het opvallende gebouw heeft een L-vormige plattegrond, waarbij aan weerszijden twee garages zijn gebouwd, met op de hoek tussen de garages een dienstwoning, bestemd voor de chef van de remise. In de open ruimte tussen het woonhuis en de garage werd een kantoortje gebouwd. Na 1940 is de busonderneming, zoals vele andere, overgenomen door de Groninger Autobus Dienst Onderneming (GADO). Het remisegebouw in Zoutkamp is nu als brandweerkazerne in gebruik.