Fries industrieel erfgoed in kaart gebracht

Breng het Friese industriële erfgoed in kaart. Onderzoek wat er leeg staat. Laat via pilots zien wat er aan herbestemming mogelijk is en wat daarvoor nodig is. Deel en benut deze kennis en ervaringen met eigenaars, ontwikkelaars, gemeenten en investeerders. Breng vraag en aanbod bij elkaar en draag de resultaten over aan het Kenniscentrum Herbestemming Noord. Zie hier de opdracht van de provincie Fryslân waarmee het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, de Stichting DBF en de Stichting Industrieel Erfgoed Friesland (SIEF) vanaf september 2012 aan de slag gingen. Met als doel het stimuleren van hergebruik van de talrijke industriële gebouwen die Friesland kent. De inventarisatie, gehouden onder Friese gemeenten, dorpsbelangen en historische verenigingen leverde geen totaalbeeld op, maar is wel steekhoudend voor wat er in Friesland aan industrieel erfgoed is en leeg staat. 466 industriële panden, waaronder:

  • 96 fabrieken
  • 85 ambachtelijke werkplaatsen
  • 77 pakhuizen en loodsen

Van al deze gebouwen:

  • is 58% in gebruik
  • staat 10% leeg
  • is bij 32% de status onbekend
  • is 12% een rijksmonument
  • is 15% een gemeentelijk monument
  • is 23% bekend van het Monumenten Inventarisatie Project.

Na de voltooiing van de onderzoeksopdracht zoekt SIEF contact met de eigenaren van 50 panden voor het verkrijgen van meer informatie.