Geschiedenis

In 1976 ontstond de landelijke “Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek”, kortweg: “Vereniging M.B.T”. Op 17 februari 1984 werd de “Stichting Monumenten van Bedrijf en Techniek in Groningen” opgericht. Op 27 september 1993 kwam het bestuur van deze stichting bijeen in Café “De Beurs” te Groningen, samen met allerlei andere belangstellenden en organisaties, en werd besloten, de naam te “moderniseren”de statuten aan te passen. Zo ontstond de huidige “Stichting Industrieel erfgoed Noord-Nederland” (SIEN-N), bij notariële acte van 9 Mei 1994.

Later dat jaar wist SIEN-N het begrip “industrieel Erfgoed” te laten opnemen in de beleidsnota Kunst en Cultuur van de provincie Drenthe en was sindsdien betrokken bij het overleg “proefproject Steunpuntennetwerk Monumentenzorg” (provincie Drenthe), waaruit later het steunpunt van het Drents Plateau ontstond; SIEN-N  is nog steeds één der participerende partijen.

Op vrijdag 1 september 1995 presenteerde het nieuwe bestuur  het eerste “informatie magazine” aan de gedeputeerden van cultuur in de provincies Groningen en Drenthe en ontving later dat jaar een huisvestingssubsidie van de provincie Groningen.

Op zaterdag 19 oktober 1996 vond de eerste excursie van SIEN-N plaats en deze is sindsdien een jaarlijkse gebeurtenis voor donateurs en andere belangstellenden.

In “Het Jaar van het Industrieel Erfgoed” 1996, organiseerde SIEN-N. met de provincie Groningen en de Provinciale Bibliotheek Centrale de activiteiten in Groningen en behoorde Groningen landelijk tot de meest bekeken en gewaardeerde activiteiten.

In 2002 lanceerde SIEN-N met ondersteuning van Ingenieursbureau het Noorden (IHN) de website van SIEN-N www.sien-n.nl. In deze zelfde lijn verschenen folders en visitekaartjes.

Sindsdien is SIEN-N constant actief met waardestellingen, publicaties, adviezen aan overheden en particulieren,  het ontwikkelen van toeristische routes en educatief materiaal.

Door de jaren heen vergrootte de kennis en is SIEN-N uitgegroeid tot een alom gewaardeerd en gerespecteerd centrum van kennis en informatie betreffende industrieel erfgoed in haar werkgebied