Loodsen Nieuwe Willemskade Harlingen

De Stichting Industrieel Erfgoed Friesland (SIEF) ziet kansen voor herbestemming van de leegstaande panden aan de Nieuwe Willemskade 1, 3 en 5. Deze loodsen hebben geen bijzondere monumentale waarde maar zijn wel karakteristiek o.a. vanwege de vervulde functies en de spanten van de kap. SIEF heeft daarom op 24 februari een schriftelijk beroep gedaan op burgemeester en wethouders van Harlingen om deze panden niet te slopen. Volgens SIEF kunnen de loodsen een functie vervullen bij de plannen voor het Nova Zembla Experience Centre. Realisatie van dit initiatief samen met de eind 2010 op een locatie naast deze loodsen gestarte bouw van een replica van het schip waarmee Willem Barentsz eind 16e eeuw strandde in het ijs bij Nova Zembla, kunnen bezoekers trekken uit binnen- en buitenland.