NIEUWE BESTEMMING VOOR COCOSFABRIEK in Harlingen

Eigenaar Jelle Bruinsma, aannemer in Harlingen, bouwt in de voormalige Cocosfabriek in Harlingen 14 zorgappartementen. De appartementen worden gehuurd en geëxploiteerd door de J.P. van den Bent Stichting. Deze Stichting biedt op diverse locaties in de provincies Friesland, Overijssel en Gelderland ondersteuning aan mensen met een beperking. Op 27 januari 2010 verleenden burgemeester en wethouders van Harlingen een sloopvergunning voor het al jaren leegstaande gebouw.  Dat de sloop niet is geëffectueerd is te danken aan de inspanningen van de Vrienden van de Cocosfabriek, de Stichting Industrieel Erfgoed Friesland en de Bond Heemschut. Gesprekken met de verantwoordelijke wethouder, brieven aan de gemeenteraad, het inschakelen van media en het laten ontwikkelen van herbestemmingconcepten door studenten bouwkunde van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden hadden resultaat. In september 2011 besloot de gemeenteraad af te zien van sloop en het pand te verkopen aan Jelle Bruinsma. Het pand dat zijn naam ontleent aan de fabricage van kokosmatten was aanvankelijk een geschutsreparatiewerkplaats voor de Duitse Marine, gebouwd in 1941. Het is een zogenaamd MAZA-gebouw, Marine Artillerie Zeugambt. Het is ontworpen in een landelijke bouwstijl, “Heimatstil”. Die verwijst naar traditionele boerderijbouw. De Duits bezetter paste deze stijl toe om militaire complexen vanuit de lucht te camoufleren.  Bouwkundig waardevol zijn de schenkelspantdaken van gelamineerd hout die een sterk ruimtegevoel creëren. Behalve architectuurhistorisch is dit MAZA-gebouw ook militair-historisch van landelijke betekenis. Na de oorlog is het gebouw voor uiteenlopende bedrijfsdoeleinden gebruikt.