Organisatie

Het bestuur bestaat uit:

  • Pim Witteveen, waarnemend voorzitter
  • Aletta Bastmeijer, penningmeester
  • Secretaris, vacature
  • Tjaard Kuijper, bestuurslid
  • Rita Overbeek, Marcel Overbeek en Kor Holstein, adviseurs

Alle (bestuurs)leden van SIEN-N doen dit op vrijwillige basis en worden hier niet voor betaald.

Postadres: Insulinde, Bankastraat 42-J, 9715 CD Groningen