Restauratie Koloniehuisje Frederiksoord

In het centrum van Frederiksoord wordt moementeel gewerkt aan de restauartie van een koloniehuisje. Het arbeiderspand werd begin 20e eeuw oorspronkelijk gebouwd voor de Maatschappij van Weldadigheid. In de voormalige kolonie Frederiksoord/Wilhelminaoord zijn nog een aantal van deze koloniehuisjes ts vinden langs de weg naar Noordwolde. Het huisje dat nu wordt hersteld staat op het terrein van het museum dat is gewijd aan de geschiedenis van de Kolonie van Weldadigheid.

Frederiksoord, koloniewoning