Restauratie Wetsingersluis

De oude vervallen uitwateringssluis bij Wetsinge uit 1867 aan het Sauwerdermaar tussen Sauwerd en het Reitdiep wordt hersteld in opdracht van de eigenaar, het waterschap Noorderzijlvest. Het herstel van de sluis zal ongeveer een jaar gaan duren. Voor de restauratie zal de sluiskom worden drooggelegd, waardoor het werk beter kan worden uitgevoerd. De Wetsingersluis is al jaren buiten gebruik, en door achterstallig onderhoud tot een ruïne vervallen.

wetsingerzijl_1