Sien-n maakt zich zorgen over voortbestaan Emder zeekaap op Rottumeroog

In een brief aan Rijkswaterstaat van 27 februari 2014 uit SIEN-N haar bezorgdheid over het voortbestaan van de Emder zeekaap op Rottumeroog

Op Rottumeroog staat de Emder Zeekaap (rijksmonument), die, naast de zeekaap op het eiland Texel bij Oudeschild tot de 2 nog bestaande zeekapen van ons land behoort.

Ten behoeve van de scheepvaart op de Eems werden op het eiland Rottumeroog in 1883 twee gietijzeren zeekapen opgericht. De achtkantige gietijzeren constructies werden gefabriceerd door de Leidse ijzergieterij van de Fa. D. A. Schretlen & Co. De kapen werden in onderdelen per schip aangevoerd en ter plaatse gemonteerd.

Van de twee zeekapen is er een overgebleven: de Emder kaap. Omdat de Emder kaap op de oude plek door de oprukkende zee werd bedreigd, is deze in 1996 afgebroken, gerestaureerd en landinwaarts weer opgebouwd. Intussen is het eiland nog verder afgekalfd.

Het beleid van Rijkswaterstaat is erop gericht om het eiland aan zee prijs te geven, waardoor het met de daarop liggende kaap vermoedelijk binnen een aantal jaren verdwenen zal zijn. De vogelwachterswoning is recent al afgebroken.

SIEN-N gaat ervan uit, dat Rijkswaterstaat dit rijksmonument op een rechtmatige wijze zal beschermen en te zijner tijd een verplaatsing regelt.

In dit stadium maakt SIEN-N zich zorgen over het voortbestaan van dit bijzondere rijksmonument, aangezien bij een volgende storm de kans bestaat, dat de kaap door de zee wordt verzwolgen.

SIEN-N hoort graag of Rijkswaterstaat haar zorgen deelt en hoe zij denkt over een spoedige herplaatsing van dit monument.

rottumeroog_zeekaap1