Symposium industrieel erfgoed Friesland

Veel Industrieel erfgoed in Friesland, waaronder zuivelfabrieken zijn inmiddels verloren gegaan. Om aandacht te besteden aan dit onderwerp organiseerde het Atelier Fryslan op 24 mei een symposium met als thema het behoud van industrieel erfgoed in Friesland. In de voormalige fabriek van Douwe Egberts in Joure werden presentaties gehouden en discussies gevoerd, voorafgegaan
door een rondleiding door het fabrieksgebouw. De avond zelf stond in het teken van de urgentie van de opgave. Van de voormalige 130 zuivelfabrieken in de provincie zijn er nog geen 10 over. Een toekomstige opgave doemt op voor het na-oorlogse erfgoed. Spreker Peter de Ruyter schetste de kern van de opgave aan de hand van de ontwikkeling van de bedrijvigheid van watergerelateerd naar (snel)weggerelateerd in Fryslân. Juist de relatie van het erfgoed met de plek, de sociale betekenis en het landschappelijke netwerk kan inspiratie opleveren voor transformatie. Anno van der Broek van stichting DBF sprak over de mogelijkheden van het herbestemmen van industrieel erfgoed met als voorwaarde dat leefbaarheid voorop staat. Architect Bert Dirrix (diederendirrix) liet aan de belangstellenden zien dat industrieel erfgoed soms juist enige mate van vervreemding nodig heeft om weer een inspiratieve plek te worden. Ook werd benadrukt dat het herbestemmen of transformeren van industrieel erfgoed niet gaat om perfectie maar juist om het continu veranderen, het onaffe als essentie van de industriële architectuur en de plek. De zuivelfabrieken in Burgum en Oudega zijn voorbeelden van panden die nog overeind staan, maar waarvoor het voortbestaan moet worden gevreesd. Buiten de zuivelfabrieken zijn er ook nog andere fabrieken en scheepswerven uit het begin van de vorige eeuw die verpauperen en die dringend hersteld moeten worden. In het coalitie-accoord hebben GS van Friesland zich gecomitteerd aan het behoud van industrieel erfgoed in de provincie. Atelier Fryslan wil dat de provincie nu gericht beleid gaat ontwikkelen voor het behoud van dit soort markante gebouwen.

Balk, vm zuivelfabriek