Website Fries industrieel erfgoed

Sinds kort heeft de Stichting Industrieel Erfgoed Friesland, SIEF, een eigen website. De pagina op de site van SIEN-N was daarom niet meer nodig en is verwijderd. Volg de Friese ontwikkelingen op www.sief.one.